Hướng dẫn tính năng FIAT cho TRADER
Nạp fiat vào Biztranex
Bước 1
Đăng nhập / Đăng ký
Bước 2
Chọn menu : “Ví”
Chọn Deposit ở dòng “BND”
Bước 3
Sao chép thông tin tài khoản
của Biztranex
Bước 4
- Thực hiện chuyển khoản bằng
internet Banking tới tài khoản
của Biztranex theo thông tin được
cung cấp trên web
- Hoàn thành việc Deposit
Bước 5
Chờ số dư tài khoản được
kích hoạt theo số tiền mà
bạn chuyển khoản cho tài
khoản của Biztranex.
Bước 1
Đăng nhập / Đăng ký
Bước 2
Chọn menu : “Ví”
Chọn Deposit ở dòng “BND”
Bước 3
Sao chép thông tin tài khoản
của Biztranex
Bước 4
- Thực hiện chuyển khoản bằng
internet Banking tới tài khoản
của Biztranex theo thông tin được
cung cấp trên web
- Hoàn thành việc Deposit
Bước 5
Chờ số dư tài khoản được
kích hoạt theo số tiền mà
bạn chuyển khoản cho tài
khoản của Biztranex.
Rút fiat từ Biztranex
Bước 1
Đăng nhập / Đăng ký
Bước 2
Chọn menu : “Ví”
Chọn Withdraw ở dòng “BND”
Bước 3
Điền các thông tin cần thiết vào ô:
- Giá trị muốn withdraw dựa trên số dư BND.
- Tên ngân hàng
- STK ngân hàng
- Tên chủ tài khoản
- Xác nhận
Bước 4
- Hoàn thành việc withdraw
- Chờ Biztranex xử lý và sau 4-8
giờ làm việc thì tiền sẽ về tài khoản của bạn
Bước 1
Đăng nhập / Đăng ký
Bước 2
Chọn menu : “Ví”
Chọn Withdraw ở dòng “BND”
Bước 3
Điền các thông tin cần thiết vào ô:
- Giá trị muốn withdraw dựa trên số dư BND.
- Tên ngân hàng
- STK ngân hàng
- Tên chủ tài khoản
- Xác nhận
Bước 4
- Hoàn thành việc withdraw
- Chờ Biztranex xử lý và sau 4-8
giờ làm việc thì tiền sẽ về tài khoản của bạn
Thông tin về tính năng Fiat của Biztranex:
- Tính năng giúp việc giao dịch “crypto -> fiat” và “fiat->coin” của thành viên ở Việt Nam trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. - Trader vừa có thể trader trực tiếp fiat -> coin và chốt lợi nhuận, rút về tài khoản ngân hàng cá nhân ở Việt Nam bất cứ lúc nào tùy ý. - Phí giao dịch “BND” là 1% cho mỗi giao dịch, với:
‧ 0,5% cho người bán ‧ 0,5% cho người mua
- Thời gian hỗ trợ nạp rút Fiat : 24/7 (với các ngân hàng hỗ trợ chuyển internet banking online 24/7) - Hỗ trợ xử lý mọi vấn đề khi giao dịch 24/7
Biztranex luôn mang đến những sản phẩm tài chính tốt nhất cho thành viên của Biztranex.