Tham gia Biztranex Ngay để bắt đầu giao dịch
Đăng ký »
Thị trường
 • Đồng Giá USD Vol +/-
 • Đồng Giá USD Vol +/-
 • Đồng Giá USD Vol +/-
 • Đồng Giá USD Vol +/-
 • Đồng Giá USD Vol +/-
 • Đồng Giá USD Vol +/-
Thông Báo
BTC-ETH
0
0 USD
% +/-
0
Cao
0
Thấp
0
24H VOL BTC
0 ETH / 0
1 D 1 D 1 W 1 Mo 1 Min 5 Min 10 Min 15 Min 30 Min 1 Hour 4 Hour Views Saved Views Save View Chart Style Candle Bar Colored Bar Line Hollow Candle Mountain Baseline Volume Candle
Heikin Ashi
Kagi
Line Break
Point & Figure
Chart Preferences Log Scale Extended Hours Range Selector Locale Change Timezone
Themes
Studies Current Studies
Clear All
Crosshair Draw FullScreen
Select Tool None Clear Drawings Restore Default Parameters Measure Annotation Average Line Callout Channel Continuous Crossline Doodle Ellipse Fib Retracement Fib Projection Fib Arc Fib Fan Fib Time Zone Gann Fan Gartley Horizontal Line Pitchfork Quadrant Lines Ray Rectangle Regression Line Segment Shape - Arrow Shape - Check Shape - Cross Shape - Focus Shape - Heart Shape - Star Speed Resistance Arc Speed Resistance Line Time Cycle Tirone Levels Trend Line Vertical
None
Axis Label:
I B 12px 8 10 12 13 14 16 20 28 36 48 64 Default Default Helvetica Courier Garamond Palatino Times New Roman Settings
Save Config
Restore Config
Undo Redo
Date/Time
( )
Price
Open
Close
Vol
High
Low

Save View

Enter name of view:


Save

Enter value and hit "Enter"

Enter value and hit "Enter"

Enter value and hit "Enter"

Enter value and hit "Enter"

Enter box size and hit "Enter"

Enter reversal and hit "Enter"

or

Auto Select
Edit Settings...
Delete Study

Settings

%
Add
Done

Study

Done

Choose Timezone

To set your timezone use the location button below, or scroll through the following list...

Use My Current Location
(Scroll for more options)

Choose language

Share Your Chart

Create Image Generating Image Uploading Image
Done
Đăng nhập hoặc Đăng ký để giao dịch
 • BTC
  0 USD
  ETH
  BTC
  BTC
  0 USD
  ETH
  BTC
 • BTC
  0 USD
  BTC
  0 USD
  ETH
  BTC
  BTC
  0 USD
  BTC
  0 USD
  ETH
  BTC
 • BTC
  0
  0 USD
  ETH
  BTC
  BTC
  0
  0 USD
  ETH
  BTC
Giá (BTC)
Số lượng (ETH)
Tổng (BTC)
Độ Sâu Thị Trường
Giao Dịch Thị Trường
Ngày
Giá (BTC)
Số lượng (ETH)
Tổng (BTC)
Thông tin

ETH

Ethereum
Giới thiệu
Ethereum là một nền tảng phi tập trung vận hành các hợp đồng thông minh: các ứng dụng chạy chính xác như đã được lập trình mà không thể nào có thời gian chết, hay bị kiểm duyệt, bị gian lận hoặc bị can thiệp của bên thứ ba nào khác .
Tổng Số Lượng
N/A
Đang Lưu Hành
102212598
Website Chính
Thông Tin Khối