155,000 / 10,000,000 BTN
Danh sách top 5
Hạng Tài khoản Thưởng
#1 petam2...@gmail.com ...
#2 ngotha...@gmail.com ...
#3 biztra...@gmail.com ...
#4 thaotr...@gmail.com ...
#5 caoduc...@gmail.com ...
- Nuôi Heo:
Heo Sữa 500$ = 5,000 BTN x 0,1$ (129 BTN / Tuần)
Heo Đất 1.000$ = 10,000 BTN x 0,1$ (257 BTN / Tuần)
Heo Bạc 3.000$ = 30,000 BTN x 0,1$ (770 BTN / Tuần)
Heo Vàng 5.000$ = 50,000 BTN x 0,1$ (1,282 BTN / Tuần)
- Lộ Trình tăng trưởng:
39 tuần trong 9 tháng
Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
01/2019 0.102$ 0.103$ 0.104$ 0.105$
02/2019 0.106$ 0.108$ 0.110$ 0.112$
03/2019 0.112$ 0.115$ 0.118$ 0.121$ 0.124$
04/2019 0.124$ 0.128$ 0.132$ 0.136$
05/2019 0.135$ 0.140$ 0.145$ 0.150$
06/2019 0.148$ 0.154$ 0.160$ 0.166$ 0.172$
07/2019 0.170$ 0.177$ 0.184$ 0.191$
08/2019 0.188$ 0.196$ 0.204$ 0.212$
09/2019 0.208$ 0.217$ 0.226$ 0.235$ 0.244$
- Bonus (%):
Trả tự động khi giao dịch thành công.
F1 2,5%
F2 1,0%
F3 0,8%
F4 0,5%
F5 0,2%
Lợi nhuận tạm tính
Bán/Tuần
(78%)
Bán/Tháng
(93%)
Bán/Cuối kỳ
(144%)
Heo Sữa 500$ 890$ 965$ 1.220$
Heo Đất 1.000$ 1.780$ 1.930$ 2.440$
Heo Bạc 3.000$ 5.340$ 5.790$ 7.320$
Heo Vàng 5.000$ 8.900$ 9.650$ 12.200$
QUYỀN LỢI CỘNG HƯỞNG
Bạn có quyền bán hết số Heo của bạn
ra ngoài thị trường bất kỳ khi nào bạn muốn
5 tài khoản có Bonus cao nhất khi kết thúc chương trình sẽ nhận được 1 vé đến Tử Cấm Thành cùng Biztranex.
*Lưu ý : chỉ có 10,000,000 BTN duy nhất được phát hành trong chương trình này.
  • Số BTN/ tuần là số được phép bán ra mỗi tuần với giá trị lợi nhuận đã được sàn cam kết mua lại theo bảng lợi nhuận trên.
  • tuần thứ nhất bạn chưa muốn bán, bạn có thể cộng dồn sang tuần thứ 2 để cùng bán 1 lần với giá trị lợi nhuận cao hơn của tuần thứ 2, bạn có thể dồn nhiều tuần lại với nhau cho tới khi bạn muốn bán.
  • Để nuôi heo bạn cần chuẩn bị BTC, ETH và USDT
Chúc bạn nuôi Heo mau lớn